Mar 15, 2020

Iisa Kay Kristo Na Ating Kapayapaan

Tagalog Sermon from Ephesians 2:11-18