May 3, 2020

Ptr. Ismael Montejo Jr. - " Ang Ating Panginoon ay Naghahari "

A Sermon from Psalms 99:1-9 (2020-0503)