May 10, 2020

Ptr. Ismael MontejoJr- "Ang Integridad Ng Hari at ng mga Kabilang sa Kaharian"

A Sermon from Psalms 101:1-8 (2020-0510)