Jul 14, 2019

"Si Kristo At Ang Iglesia Bilang Iyong Modelo" (Eph. 5:1-21)