Jun 24, 2019

Ismael Montejo Jr. - "Takot At Pag-asa Sa Dios" (1Pet. 1:13-21)

Tagalog Sermon - 2019-0623