Jun 22, 2019

Ramon Macapagal - "Ang Kaluwalhatian Ng Dios Sa Kaligtasan" (Ac. 9:1-21)

Tagalog Sermon - 2019-0616