May 14, 2019

Ismael Montejo Jr. - "Mahalin Ang Iyong Kapwa"

Tagalog Sermon - 2019-0512