Jul 28, 2019

"Mag-asawang Lalake At Babae Parehong Tagapagmana Ng Biyaya" (1Pet. 3:1-7)