Apr 30, 2019

Ramon Macapagal - "Ang Sanhi Ng Kapootan Ng Dios" (Rev. 8:1-8)

Tagalog Sermon - 2019-0428