Apr 9, 2019

Ramon Macapagal - "Araw Ng Pag-ani" (Rev. 14:14-20)

Tagalog Sermon - 2019-0407