Feb 24, 2019

Ramon Macapagal - "Ang Awit Ng Pagtutubos" (Rev. 14:1-13)

Tagalog Sermon - 2019-0224