Aug 4, 2019

"Disiplinadong Pagbibigay Ng Sarili" (Col. 1:28-29)