Jan 6, 2019

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Lumakad Na Kasama Ng Dios" (Gen. 5:21-24)

Tagalog Sermon - 2019-0106