Dec 30, 2018

Ismael Montejo, Jr. - "Kung Kalooban Ng Dios" (James 4:13-17)

Tagalog Sermon - 2018-1230