Dec 27, 2018

Ramon Macapagal - "Ang Hari Ng Mga Hari" (Rev. 11:15-17)

Tagalog Sermon - 2018-1216