Dec 26, 2018

Jose Ruel Pascual - "Ang Dios Ang Tanging Tagapagligtas" (Mat. 1:17-25)

Tagalog Sermon - 2018-1223