Dec 9, 2018

Ramon Macapagal - "Ang Misyon Ng Iglesia" (Rev. 1:1-6)

Tagalog Sermon - 2018-1209