Nov 21, 2018

Ismael Montejo Jr. - "Ang Dios Ay Kakampi Natin" (Rom. 8:31-34)

Tagalog Sermon - 2018-1118