Oct 29, 2018

Ramon Macapagal - "Tungkulin Ng Pastor" (1Pet. 5:1-3)

2018-1028