Oct 26, 2018

Ramon Macapagal - "Kaloob Ng Pagtuturo" (Tit. 1.9)

Tagalog Sermon - 2018-1021