Oct 16, 2018

Ramon Macapagal - "Marka Ng Tinawag Ng Dios Sa Ministeryo" (1Tim 3:1-7)

Tagalog Sermon - 2018-1014