Sep 11, 2018

Ismael Montejo Jr. - "Kaisipan Sa Laman Laban Sa Kaisipan Sa Espiritu" (Rom. 8:5-11)

Tagalog Sermon - 2018-0909