Aug 29, 2018

Ramon Macapagal - "Matamis Na Mapait Na Aklat" (Rev. 10:1-11)

Tagalog Sermons - 2018-0826