Aug 21, 2018

Jose Ruel Pascual - "Tinatanggap Ng Dios Ang Mga Makasalanan" (Luk. 15:1-7)

Tagalog Sermons - 2018-0819