Aug 5, 2020

Ramon Macapagal - "Pagdiriwang Ng Kaligtasan"

Sermon from Psalm 118 (2020-0802)