Oct 12, 2020

Emman Tamargo - "Ang Larawan ng Matatag na Pagsunod sa Diyos"

Tagalog Sermon from Psalm 119:57-60 (2020-10-11)