Oct 19, 2020

Levi ILLhig - "Ang Pananagumpay ng Ebanghelyo"

Tagalog Sermon from Acts 28:28-31