Sep 1, 2019

"Ginulo Ng Panginoon Ang Wika Ng Buong Mundo" (Gen 11:1-9)