Nov 28, 2020

Emman Tamargo - "Upang Ikaw ay Manalig"

Tagalog Sermon from John 20:24-30 (2020-11-22)