Dec 5, 2020

Ptr. Joseph Mangahas - "Mga Balakin ng Tao sa Ilalim ng Soberanong Diyos"

Tagalog Sermon from James 4:13-17 (2020-Dec.06)