Dec 21, 2020

Ptr. Joseph Mangahas- "Masaganang Pagbibigay sa Panahon ng Kakulangan"

Tagalog Sermon from 2 Corinthians 8:1-7 (2020-1220)