Jan 3, 2021

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Sino ang Iyong Hari?"

Tagalog Sermon from 1 Kings Chapters 1 & 2 (2021-01-03)