Jan 24, 2021

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Ikaw ba ay Templo ng Buhay na Diyos"

Tagalog Sermon from 1 Kings 6-9 (2021-01-24)