Feb 8, 2021

Ptr. Ramon Macapagal - "Ang Pinakamainam Na Daan"

Tagalog Sermon from Exodus 13 (2021-01-07)