Feb 15, 2021

Ptr. Ramon Macapagal - "Ang Dakilang Pagliligtas ng Diyos"

Tagalog Sermon from Exodus 14:13-31 (2021-0214)