Mar 1, 2021

Ptr. Ramon Macapagal- "Ang Pasensya Ng Dios"

Tagalog Sermon from Exodus 16 (2021-0228)