Mar 7, 2021

Ptr. Joseph Mangahas - "Ang Tunay na Masaya"

Tagalog Sermon from Matthew 5:1-11 (2021-03-07)