Sep 8, 2019

"Ang Pagtawag Ng Dios Kay Abraham" (Gen. 12:1-9)