Apr 24, 2021

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Manindigan na may Buong Sandatang Pandigma ng Diyos"

Tagalog Sermon from Ephesians 6:14-17 (2021-04-11)