May 11, 2021

Ptr. Joseph Mangahas - "Ang Pamamaraan ng Diablo"

Tagalog Sermon from Genesis 3:1-7 (2021-05-09)