Sep 22, 2019

"Ang Paghihiwalay Ni Abraham At Lot"

by Ptr. Ismael Montejo Jr