May 25, 2021

Ptr. Joseph Mangahas - "Pagpasok ng Kasalanan sa Lipunan ng Tao"

Tagalog Sermon from Genesis 3:1-7 (2021-05-23)