Jun 9, 2021

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Ang Hari ng Kaluwalhatian"

Tagalog Sermon from Psalm 24 (2021-06-06)