Jun 23, 2021

Ptr. Ismael Montejo Jr. - "Ang Pagpapala ng Kapatawaran"

Tagalog Sermon from Psalm 32 (2021-06-20)