Jul 21, 2021

Ptr. Joseph Mangahas - "Ang Daan Pabalik sa Naglahong Paraiso"

Tagalog Sermon from Genesis 3:15 (2021-07-18)