Jul 26, 2021

Ptr. Joseph Mangahas - "Ang Pag-aabang sa Bagong Templo"

Tagalog Sermon from Genesis 3:20-24 (2021-07-25)