Sep 29, 2019

"Tunay Na Pamumuhay Sa Katotohanan" (1John 4:7-21)