Aug 10, 2021

Ptr. Ramon Macapagal - "Walang Ibang Diyos, Walang Ibang Sasambahin"

Tagalog Sermon from Deuteronomy 5:6-7 (2021-08-08)