Oct 8, 2021

Ptr. Ramon Macapagal - "Natatanging Araw Ng Pagsamba"

Tagalog Sermon from Exodus 20:8-11 (2021-10-03)