Oct 14, 2021

Ptr. Ramon Macapagal - "Pangingilin Sa Araw Ng Panginoon"

Tagalog Sermon from Exodus 20 (2021-10-10)